Het laatste verenigingsnieuws

Opzegging van lidmaatschap

Opzegging van lidmaatschap

Dinsdag, 3 juni 2014

Einde van het lidmaat schap Artikel 10, 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid; is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan; b. door opzegging van het lid; graag 13 weken voor begin van het seizoen. c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de verenging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een Lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Lees verder

Regelement Open Viswedrijd DE DRIE BAARZEN

Regelement Open Viswedrijd DE DRIE BAARZEN

Dinsdag, 3 juni 2014

Regelement Viswedstrijden Hsv De Drie Baarzen O. W.Middelbeers Eerste signaal vissen en voeren daarna alleen licht bijvoeren. Tweede signaal einde wedstrijd. Max. 15 st. brasem in leefnet voorns mogen erbij,zeelt telt als brasem Meer vis meerdere leefnetten gebruiken !. Heeft U meer dan 30 zeelt of brasem,dan om en om in net deponeren. Heb je maar een net uitstaan,en er zitten meer dan 15 zeelt ofbrasem in,telt het hele net niet mee. Leefnetten Minimaal 3 m. Katapult op eigen risico. Cuphengel Max 10 m. Tijdens het vissen niet met tweede hengel bij cuppen. Volgende drie regels gelden niet voor het Onderling Concours. Dobber moet lood kunnen dragen. Voerkorf verboden. Hengellengte max. 10 m. Max. 1.50 kg voer. Verse de vaars verboden. Gekleurde maden verboden. Snoek en paling telt niet mee. Organisatie wenst u een goede vangst.

Lees verder

55 plussers opgelet die graag met een groepje gaan vissen.

55 plussers opgelet die graag met een groepje gaan vissen.

Donderdag, 7 februari 2013

Dit geld voor alle leden van DE DRIE BAARZEN. Beste vissers van HSV DE DRIE BAARZEN. In het voorjaar wil ik (Sjef Nieuwenhuis ) proberen om op nieuw te starten met het vissen voor 55 plussers. Hoe we dit gaan doen,we kunnen het in wedstijdverband vissen,of gewoon gezellig onder elkaar vissen. We bespreken dit wel als we een groepje bijelkaar zijn. Opgeven of meer informatie kan bij Sjef Nieuwenhuis Tel 0135142236. Email sjefkenieuwenhuis@hotmail.com

Lees verder

Vispas Controle

Vispas Controle

Woensdag, 1 juni 2011

Beste sportvissers van DE DRIE BAARZEN ,willen die vissers die een foute vermelding op hun vispas hebben ondekt.dit aan mij doorgeven,dan kan ik dit veranderen in mijn administratie !. Secretaris Huub Manders Anjerstraat 8 5091AJ Middelbeers Mailadres h.manders55@upcmail.nl

Lees verder

Een nieuwe Webpagina

Een nieuwe Webpagina

Dinsdag, 31 mei 2011

Hallo bezoekers van deze webpagina We hebben een nieuwe site voor onze sportvissers DE DRIE BAARZEN,daar mee zullen we proberen om zo veel mogelijk informatie te ver strekken,over het wel en wee,wat met het vissen te maken heeft

Lees verder

Welkom

DE DRIE BAARZEN

Agenda

Wedstrijden