Reglement Nachtvissen

Nachtvisvergunning


De nachtvisvergunning is uitsluitend geldig in combinatie met het lidmaatschap van K.e.H.S.V. "De Drie Baarzen" 
en vergunninghouder de jaarvergunning van de vereniging kan overleggen.
Alle bepalingen zoals deze beschreven staan in de jaarvergunning van K.e.H.S.V. "De Drie Baarzen"  zijn ook hier van toepassing. Reglement voor het nachtvissen:


1)  Nachtvisvergunningen worden alleen verstrekt aan leden met een seniorenvergunning in de leeftijd vanaf 16 jaar       en zij in het bezit zijn van een VISpas.

2)  Vergunninghouder dient zich correct te gedragen.

3)  Deze vergunning wordt zonder waarschuwing ingetrokken bij gebleken onrechtmatigheden zoals vervuiling,                 overlast, geconstateerde vernielingen enz. .

4)  Het gebruik van een leefnet [bewaarzak] is niet toegestaan .

5)  Onthaakmat met karpervissen is verplicht. 

6)  Verboden om vis mee te nemen.

7)  De Vereniging en Bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal van en/of schade aan persoonlijke eigendommen, 
      lichamelijk letsel, ongevallen o.i.d. en/of de gevolgen hiervan.

8)  Voerboten en voorvoeren verboden.

9)  Na zonsondergang alleen vissers met een nachtvergunning aan de waterkant

Door te handelen in strijd met bovengenoemde voorschriften wordt men geacht te vissen zonder vergunning 
en maakt de overtreder zich schuldig aan een strafbaar feit.


Nachtvisvergunningen kunnen afgehaald worden bij onze secretaris (pasfoto meebrengen);

Huub Manders 

Anjerstraat 8

5091 AJ Middelbeers 

Tel. 013-5142819